O projekcie

Spółka FILEN realizuje  Projekt dofinansowany przez  NCBiR  pn.  . „Opracowanie rozproszonej i małoskalowej technologii wytwarzania energii elektrycznej z paliw stałych takich jak biomasa, osady ściekowe i węgiel w oparciu o instalację pilotażową składającą się ze zgazowarki paliw stałych oraz agregatowego silnika spalinowego ze swobodnym tłokiem” .

Projekt ten realizowany jest   w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.  Realizacja Projektu pozwoli na rozproszoną produkcję energii elektrycznej z paliw stałych  w oparciu o elektrownie o mocy od 1 do 10 MW.  Istotną cechą opracowywanej technologii jest  nie tylko możliwość stosowania jej w małej skali, ale również wysoka efektywność konwersji wartości opałowej paliw stałych na energię elektryczną. Przewidywana konwersja  będzie zdecydowanie wyższa od obecnie osiąganej w klasycznych elektrowniach  węglowych.  Wartość Projektu to 3.891.315,96 złotych, a kwota dofinansowania wynosi 2.742.737,70 złotych.