Przeszłe protokoły

Protokół w/s wyników zapytania ofertowego nr 1 Pobierz

Protokół z postępowania ws. wyniku zapyt. ofert. nr 3 dot. programu typu Inwentor Professional Pobierz

Protokół z postępowania ws. wyniku zapyt. ofert. nr 4 dot. programu typu COMSOL Pobierz

Protokół z postępowania ws. wyniku zapyt. ofert. nr 2 dot. programu typu ANSYS Pobierz