Przeszłe protokoły

Protokół w/s wyników zapytania ofertowego nr 1 Pobierz

Protokół z postępowania ws. wyniku zapyt. ofert. nr 3 dot. programu typu Inwentor Professional Pobierz

Protokół z postępowania ws. wyniku zapyt. ofert. nr 4 dot. programu typu COMSOL Pobierz

Protokół z postępowania ws. wyniku zapyt. ofert. nr 2 dot. programu typu ANSYS Pobierz

Przeszłe zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe spółki Filen nr 1 Pobierz

Zapytanie ofertowe spółki Filen nr 2 z dnia 10.12.2015 r. w/s zakupu programu typu ANSYS Pobierz

Zapytanie ofertowe spółki Filen nr 3 z dnia 10.12.2015 r. w/s zakupu programu typu INVENTOR Pobierz

Zapytanie ofertowe spółki Filen nr 4 z dnia 10.12.2015 r. w/s zakupu programu typu COMSOL Pobierz

Inquiry companies Filen No. 4 dated 10 th of December 2015 on the purchase of a type program COMSOL Pobierz

Zapytanie ofertowe sterownik wtryskiwacza Pobierz

Zapytanie ofertowe części prototypu silnika Pobierz

Zapytanie ofertowe obróbka podzespołów silnika i montażPobierz

Zapytanie ofertowe części prototypu silnika Pobierz

Zapytanie ofertowe obróbka podzespołów silnika i montaż Pobierz